Dobar dan, svijete!

ETI Vinkovec ili Edukacijsko terapijsko imanje Vinkovec ovim je postom započelo svoje postojanje u virtualnom svijetu na domeni eti-vinkovec.org. Radi se o privatnoj inicijativi stvaranja prirodnog i udobnog okuženja djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima za vrijeme tretmana prvenstveno muzikoterapije ali i drugih postupaka i aktivnosti kakve prirodno okružje malog sela može pružiti.

U fizičkom svijetu za sada postoji teren od 6500 m² u selu Vinkovec u Općini Preseka, 45 minuta od Zagreba, odnosno 20 minuta vožnje od izlaza Sveta Helena na autocesti Zagreb-Varaždin.

Prikaz veće karte